Prijava za redovnu distribuciju saopštenja

Na ovoj stranici možete popuniti formular prijave za redovnu distribuciju press materijala, saopštenja ili novosti iz programa proizvoda i usluga.


Ime*:

Prezime*:

Preduzeće/Firma*:

Časopis:

Izdavač:

Tiraž:

Telefon:

Telefax

E-mail:

Ulica i broj:

Poštanski broj:*

Mjesto:*

Zainteresovani smo za saopštenja generalne prirode:*
Zainteresovani smo za saopštenja za specijalizovane
stručne časopise i to:

  Automobilski časopisi
  Arhitektura, građevinarstvo, dizajn i projektovanje